Пелетни водогрейни котли за отопление - 53 kW

Данни за продукта

Номер на продукта Пелетни водогрейни котли за отопление - 53 kW:

Пелетни водогрейни котли за отопление на сгради.
Котлите са българско производство и са с облицовка със шамот/огнеупорни тухли/, вграждане на водотръбно-нагревателна система като прототип на корабните котли. Котлите са пригодени и за употребата напелетен микс/смеска от пелети и царевица на зърна /което води до снижение разходите за гориво с 30 до 38 % благодарение на по- високия си енергиен потенциал.За сравнение качественитепелети имат от 4400 ккал,царевицата съответно около 5300 ккал а сместа на царевица и пелети има енергиен потенциал от 5100 ккал.;
- Продуктите са със международен сертификат СЕ , изработени по изискванията ЕN 13240 за твърдо гориво и EN303-5 1999 за пелетни камини и котли;
- Нов принцип на организация на горивния процес;
- Висок акумулиращ ефект водещ до високо КПД;
- Ниско волтово / 12 V / захранване на всички задвижки и вентилатори с обща часова употребяема енергия от 18 вата до 60 вата за камини и котли от 9 до 300 квт, позволяващо захранване със фотоволтаични панели, на места където няма достъп до ел. мрежа.
 
Мощност 53 kW
ширина мм 720
дълбочина мм 600
височина мм 1370
воден обем л 51,6
нагревна площ м2 4,46
Топлинна мощност kW
минимална 13
максимална 57
номинална 53
КПД % 89
Тегло кг 213
Разход на гориво - пелети/биопелетен микс кг
минимален 2,38
среден 4,07
Бункер кг 130
димоотход мм 160
Цветова гама - по избор


Фирма: Камини
Адрес:
Телефон: 0878 311 542, 02 439 67 20
Факс: