електрически отоплителни котли

Данни за продукта

Номер на продукта електрически отоплителни котли:

електрически отоплителни котли


Котелна отоплителна система по поръчка.
За изграждането на отоплителната система е необходимо да се знаят броя връзки на отоплителното съоръжение и типа котел.
Колекторни системи за топла вода. Отоплителни инсталации,бойлери,отоплителни тела,котли, камини с водни ризи.Чилърни системи.
Качествено проектиране и изграждане на газови инсталации, отоплителни системи, доставка на оборудване, ремонт на отоплителни системи.

Фирма: Камини
Адрес:
Телефон: 0878 311 542, 02 439 67 20
Факс: